هیئت حضرت علی اصغر(ع)میاندوآب باسلام. به وب سایت عاشقان حضرت علی اصغر(ع) شهرستان میاندوآب خوش آمدید. ایمیل هیئت: ghafeleh7@yahoo.com تلفن: (09398259434) آی دی مدیر در یاهو: ghafeleh7 http://ali-asghar-76.mihanblog.com 2020-03-29T00:00:23+01:00 text/html 2013-08-17T07:33:18+01:00 ali-asghar-76.mihanblog.com خادم حضرت علی اصغر نسخه جدید وصیت لقمان به پسرش ورژن 2013 http://ali-asghar-76.mihanblog.com/post/28 <p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:normal" align="center"><br><img src="http://www.google.com/imgres?client=firefox-a&amp;hs=wGx&amp;sa=X&amp;rls=org.mozilla:en-US:official&amp;biw=1280&amp;bih=697&amp;tbm=isch&amp;tbnid=sGG2d6AQ0ed24M:&amp;imgrefurl=http://s8204.blogfa.com/&amp;docid=uPd8gHkl9ZtJyM&amp;imgurl=http://img37.imageshack.us/img37/8530/63ip1k5.jpg&amp;w=472&amp;h=322&amp;ei=ZSgPUo7WKIa4hAe3tIGoCA&amp;zoom=1&amp;iact=rc&amp;page=1&amp;tbnh=171&amp;tbnw=265&amp;start=0&amp;ndsp=17&amp;ved=1t:429,r:14,s:0&amp;tx=65&amp;ty=120" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size: 8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA"><br></span></b></font></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size: 8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">پسرم! گروهی هستند که اگر احترامشان کنی تو را نادان می دانند و اگر بی محلیشان کنی از گزندشان بی امانی. پس در احترام ،اندازه نگهدار</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! سخت ترین کار عالم محکوم کردن یک احمق است. خون خودت را کثیف نکن*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! با کسی که شکمش را بیشتر از کتاب هایش دوست دارد ، دوستی مکن*&nbsp;<br> <br> *هان ای پسر! در پیاده رو که راه می روی، از کنار برو. ملت می خواهند از کنارت رد شوند*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! در خیابان که راه می روی، کیفت را سمت جوی آب بگیر، زیرا کیف قاپ زیاد شده*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! وقتی در تاکسی کنار یک خانم می نشینی، جمع و جور بنشین تا آن بیچاره احساس ناراحتی نکند*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! موقع رانندگی خودت را جای کسی بگذار که دارد از خط عابر پیاده رد می شود حق تقدم را نگهدار*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! اگر کسانی از سر نادانی به تو خندیدند ، تو برای شفایشان گریه کن*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! در تاکسی با تلفن همراه بلندبلند صحبت نکن*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! هیچ گاه دنبال به کرسی نشاندن حرفت مباش و همه جا سر هر صحبتی را بازمکن. بگذار تو را نادان بدانند*&nbsp;<br> <br> *پسر! اخبار را از منابع مختلف بگیر. جمع بندی اش با خودت. مخاطب دائمی یک رسانه بودن آدم را به حماقت می کشاند*&nbsp;<br> <br> <br> *پسرم! اگر هواپیمای ایران ایر سوار شدی آیت الکرسی بخوان، سه بار موقع بلند شدن و سه بار موقع نشستن*&nbsp;</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! اساتید را محترم بشمار! اگر توانستی دستشان را ببوس اگر نه ،خود دانی*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! در ضمن ، به هر کسی بی خودی لقب “استاد” عنایت مکن. مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! مطالعات خود را محدود نکن، کتابهای نویسندگان غربی را نیز بخوان و آنها را کافر مپندار*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">فرزندم! اگر کتاب یا فیلمی رد شد، حتما آنرا بخوان یا نگاه کن زیرا حتما نکته ای انسانی در آن نهفته است.</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! اگر توانستی استخدام شوی، در اداره با دو کس رفیق شو آنچنان که دانی آبدارچی و منشی دفتر رییس هرکدام باشد توفیری نمی کند.*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*فرزندم! اینقدر اس ام اس بازی نکن، با اینکار فقط درآمد مخابرات را زیاد می کنی*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! راه تو را می خواند. اما تو باور مکن*&nbsp;<br> <br> *پسرم! دانشگاه کسی را آدم نمی کند. علم را از دانشگاه بیاموز ، ادب را از مادرت*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*هان ای پسر! اگر دکتر یا مهندس شدی موقع معرفی خود، از این پیشوندها قبل از اسم خود استفاده نکن، زیرا آن نشانه کمبود شخصیت توست*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*پسرم! می دانم الان داری حسرت دیدار مرا می خوری. یالله بلند شو دست مادرت را ببوس بعد بیا بقیه وصیت را بخوان*</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:normal"><font size="3"><b><span style="font-size: 8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#2D2D2D" lang="FA">*هان ای پسر! خواستی در مملکت خودمان درس بخوانی بخوان. خواستی فرنگ بروی برو. اما اگر ماندی از فرنگ بد نگو ، اگر رفتی از مملکتت</span></b></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="3"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font> text/html 2013-03-21T14:25:53+01:00 ali-asghar-76.mihanblog.com خادم حضرت علی اصغر جایگاه صله رحم در فرهنگ اسلامی http://ali-asghar-76.mihanblog.com/post/26 <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(69, 69, 69); line-height: 23px; "><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; ">تعریف صله رحم</b></span></div><div style="text-align: justify; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 23px; ">اسلام، آدمی را موجودی فرد محور، تنها و جدای از جماعت نمی‏داند، بلکه او را به طور فطری اجتماعی می‏شناسد که باید در کنش‏های متقابل با دیگران، بخش مهمی از نیازهای خویش را برطرف سازد و به رشد و کمال دست یابد. اساساً اسلام، دینی اجتماعی و مبتنی بر قواعد و دستورهای جمعی است که هر گونه فردپرستی، رهبانیت و گوشه‏گیری در آن ممنوع است. مسئله مشورت، نماز جماعت و جمعه، حج و جهاد، لزوم تشکیل حکومت و بسیاری دیگر از مؤلفه‏های اجتماعی اسلام، نشان دهنده اهمیت این گونه مسائل در این دین حیات‏بخش است.</div><div style="text-align: justify; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 23px; ">یکی از اموری که آموزه‏های دینی اهمیت بسیاری برای آن قائل است، مسئله «صله ارحام» است. «صله» از نظر لغت‏شناسی به معنای پیوستن، احسان و عطاست. «ارحام» نیز جمع «رَحِم» و به معنای عضو خاصی از بدن زن است که محل استقرار فرزند و کانون نشو و نمای طبیعی اوست. خویشاوندان نیز به اعتبار انتساب به یک رحم، «ارحام» خوانده می‏شوند.</div><div style="text-align: justify; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 23px; ">بر اساس روایتی از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، خداوند به هنگام خلق رَحِم با خطاب به او فرمود:</div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#454545"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 23px;"><img style="width: 552px; height: 223px;" src="http://upload7.ir/images/80177172489085461537.jpg" alt="" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></font></div> text/html 2013-02-24T10:38:55+01:00 ali-asghar-76.mihanblog.com خادم حضرت علی اصغر ما انقلاب کردیم که اوضاع زندگی خوب و آسان شود، اما پس از 34 سال نشده است و این هم اوضاع گرانی است. http://ali-asghar-76.mihanblog.com/post/25 <font size="2"> </font><p dir="rtl" style="line-height: 150%" align="justify"><font size="2">البته که اوضاع زندگی فردی و اجتماعی مردم باید روز به روز بهتر شود و شرایط رفاه بیش از پیش برای همگان میسر گردد و زمینه‌های شکوفایی استعدادهای مردم در هر سطح و از هر قشری که هستند مساعد گردد و معیشت مردم تأمین باشد، و البته هیچ کدام از این نعمات و کمالات نیز یک دفعه از آسمان نازل نمی‌گردد و مستلزم کار و تلاش فراوان است، اما وقتی می‌گویند: «ما انقلاب کردیم تا ...»، یعنی هدف از انقلاب این بوده است! در حالی که اصلاً چنین نیست و این ظلم به مردمی است که انقلاب کردند و ظلم به ملّتی است که هر لحظه با تحمل مشقّت‌ها این انقلاب را تداوم می‌بخشند.</font></p><font size="2"> </font><p style="line-height: 150%" align="justify"> <img src="http://upload.tehran98.com/img1/348g96yqwy2lnmkc9q51.jpg" alt="" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font size="2"></font></p><font size="2"> </font> text/html 2012-12-19T10:50:10+01:00 ali-asghar-76.mihanblog.com خادم حضرت علی اصغر برگزاری مجلس ازدواج فرزند مفتی اعظم عربستان در 11 محرم الحرام +تصاویر http://ali-asghar-76.mihanblog.com/post/24 <font size="2">این نوع حرکتهای دشمنان خاندان رسالت اقدام تازه ای نیست، همانطور که در بخشی از زیارت عاشورا آمده است:<br><br>اَللّهُمَّ اِنَّ هذا یَوْمٌ تَبرَّکَتْ بِهِ بَنُو اُمَیَّةَ وَ ابْنُ آکِلَةِ الَآکبادِ اللَّعینُ ابْنُ اللَّعینِ عَلى لِسانِكَ وَ لِسانِ نَبِیِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ .<br></font><br><br><a href="http://ali-asghar-76.mihanblog.com/post/24" target="_blank" title=""><font color="#FF0000">برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب بروید</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://upload.tehran98.com/img1/z0pwd0iq9zojjn0fjm36.png" alt="وهابیون وازدواج در عاشورا" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2012-11-19T07:47:51+01:00 ali-asghar-76.mihanblog.com خادم حضرت علی اصغر روزشمارعاشقی- روز شمار دهه اول محرم http://ali-asghar-76.mihanblog.com/post/23 <div align="center">&nbsp;<font size="4">مقالات متعدد جهت استفاده از روز شمار عاشقی و ویژه نامه دهه اول محرم به این صفحه بروید<br></font></div><div align="center"><br><br><br></div><font size="4"><br></font><div align="center"><font size="5">&nbsp;<a href="http://www.rasekhoon.net/article/show/149543/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85/" target="_blank" title="روز شمار عاشقی">روز شمار عاشقی</a></font></div> text/html 2012-10-29T18:56:46+01:00 ali-asghar-76.mihanblog.com خادم حضرت علی اصغر شعری زیبا از محمد نجار دزفولی تقدیم به هیئت حضرت علی اصغر شهرستان میاندوآب http://ali-asghar-76.mihanblog.com/post/22 <div align="center"><font size="2">دوست خوبمون <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://navayemoharam91.blogfa.com/" target="_blank" title="">(صاحب وبلاگ نوای محرم)</a> </span></font>شعرشون رو تقدیم هیئت ما کردند امیدوارم که خود امیرالمومنین اجر وپاداشش رو بدهند</font><br></div><br><br><br><div align="right">در سحرگاهان نوای عاشقی سر داده است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سر به دامان خدایش در سحر بنهاده است<br><br><br> در سحر گاهان شمیم یار را احساس کرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; یادی از یاس نبی و چرخش دستاس کرد<br><br><br><div>در سحرگان تمنای وصال یار داشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; دست در نگذاشت اما شیر حق اصرار داشت<br></div><br><br>&nbsp;در سحر گاهان کتاب عشق را تفسیر کرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; آیت حق را هویدا از سر تدبیر کرد<br><br><br>در سحرگاهان چو طایر در کف صیاد بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; خود علی آگاه بود و بی گمان او شاد بود<br><br><br> درسحرگاهان روان شد تا بجا آرد نماز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; رو به سوی کعبه جانان خدای چاره ساز<br><br><br> در سحر گاهان کدامین بنده ی حی جلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرحمت بر قاتلش کرده به گیتی جز علی<br><br><br> در سحرگاهان به جای بستر پاک نبی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; خفته در محراب خون از بهر دادار جلی<br><br><br> در صحر گاهان قرار از عالم هستی ربود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; تا نوای فزت و رب کعبه را در دم سرود<br></div> <br> <br><div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شعر :محمدنجاردزفولی<br></div> <br> <br><div align="center"> <font size="2">این شعر را امروز نوشتم تقدیم به هیئت عاشقان حضرت علی اصغر(ع) میكنم می كنم </font></div> text/html 2012-10-23T11:21:25+01:00 ali-asghar-76.mihanblog.com خادم حضرت علی اصغر سه تن از اصحاب ایرانی امام محمد باقر(علیه السلام) http://ali-asghar-76.mihanblog.com/post/20 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG height=210 alt="" hspace=0 src="http://uploadtak.com/images/r8175_khattati_57_20070922.jpg" width=222 align=bottom border=0><BR><BR> <DIV align=justify><FONT size=2>ورود اسلام به ایران و گرایش ایرانیان به این دین مبین، یکی از مهم ترین حوادث تاریخی، برای ملت ایران است. گرچه اسلام با شتاب خیره کننده ای در ایران پیش رفت؛ ولی حاکمیت عقیدتی اسلام بسیار آرام و ریشه دار صورت پذیرفت و توجه اسلام به حق و عدالت اجتماعی از مهم ترین عوامل گرایش ایرانیان به اسلام بود....</FONT><BR></DIV> <DIV align=justify><BR></DIV> text/html 2012-10-16T18:59:41+01:00 ali-asghar-76.mihanblog.com خادم حضرت علی اصغر دانلود سخنان گهربار آیة الله بنابی درباره خود سازی و سفر کربلا... http://ali-asghar-76.mihanblog.com/post/19 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG height=199 alt="حاج آقا بنابی" hspace=0 src="http://up.vatandownload.com/images2/kbirdfmbfya45ue4e8h.jpg" width=283 align=absMiddle border=0><BR><BR>آیة الله بنابی از اساتید اخلاق معروف کشور واسوه اخلاق وتقوا که تابحال طلاب و افراد مهذب زیادی را به اسلام تحویل داده است. به قول حاج آقا فاطمی نیا: بالاترین کرامت این است که شاگردانی را تربیت کنی که به اسلام خدمت کنند.هم اکنون آیة الله بنابی مدیر موفق حوزه علمیه بناب است و مشغول تربیت صد ها طلبه. ناگفته نماند که بنده نیز چند سال در خدمت ایشان کسب فیض کرده ام و قصد دارم کلیپ هایی از جلسات اخلاقشان را در وبلاگ بگذارم. باشد که مورد استفاده عزیزان واقع شود<BR> <DIV align=center><FONT face=impact size=5><BR><BR><A title="خود سازی" href="http://ghafeleh14.persiangig.com/audio/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A.mp3" target=_blank>دانلود کلیپ خود سازی</A><BR><BR></FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><A title="سفر کربلا" href="http://ghafeleh14.persiangig.com/audio/%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7.mp3" target=_blank>دانلود کلیپ سفر کربلا</A></FONT><BR></DIV> text/html 2012-10-15T18:47:46+01:00 ali-asghar-76.mihanblog.com خادم حضرت علی اصغر اقرار دشمن به فضل امام جواد (ع ) http://ali-asghar-76.mihanblog.com/post/17 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <IMG alt="" hspace=0 src="http://up.vatandownload.com/images2/pfkj5o4c852tcuqv6mv.jpg" align=bottom border=0>&nbsp; <BR> <DIV align=justify><FONT face=tahoma color=#000000 size=2>ریان بن شبیب روایت كند: همین كه ماءمون اراده كرد دخترش ام الفضل را به همسرى امام جواد علیه السلام در آورد، خبر به عباسیان رسید و بر آنها گران آمد و آنرا عملى پر خطر شمردند و ترسیدند كه ماجراى امام رضا علیه السلام دوباره تكرار شود. پس نزدیكان و خویشان ماءمون جمع شدند، و او را گفتند: تو را به خدا قسم ، اى امیرالمؤمنین ! از این امر كه قصد نموده اى ، صرف نظر كن ! از آن ترسیم كه چیزى كه خدا ما را مالك آن قرار داده ، از دستمان برود و لباس عزتى كه بر تن ماست از ما گرفته شود و تو آن چه را كه میان ما و این قوم روى داده است و مى دانى و بر كارى كه خلفاى راشدین قبل از تو به آنان انجام داده اند. همچو تبعید و تصغیر، آگاهى ، وقتى آن طور با رضا رفتار و عمل نمودى ، ما به خطر افتادیم ، تا این كه خدا ما را از آن دشوارى رهانید و كفایت را نسبت به ابن الرضا برگردان ! و دخترت را به عقد كسى از خاندان خود كه شایستگى دارد، در آور!</FONT><BR><FONT face=tahoma color=#000000 size=2>ماءمون به ایشان گفت :&nbsp;</FONT></DIV> text/html 2012-10-08T14:33:57+01:00 ali-asghar-76.mihanblog.com خادم حضرت علی اصغر آیا امام زمان دارای زن و فرزند هستند؟ http://ali-asghar-76.mihanblog.com/post/16 <h1 dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial" lang="FA">ازدواج امام زمان (علیه السلام)</span></h1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="http://up.vatandownload.com/images2/a23pg4stgo9r7uzwdwh7.jpg" height="204" hspace="0" align="bottom" border="0" width="306"> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA">یكى از مباحث پیرامون شخصیّت حضرت مهدى (عج)، زندگى شخصى و خانوادگى آن حضرت است، سخن از ازدواج یا عدم آن و داشتن فرزند و مكان زندگى و وضعیّت زندگى اولاد او و كیفیّت زندگى آن حضرت از بحثهاى جذّابى است كه احیاناً در اذهان بسیارى از معتقدان به او ابهاماتى وجود دارد، كه معمولا با جوابهاى ضدّ و نقیضى نیز مواجه میشوند</span><span dir="ltr">.</span><br><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7161330000/Masontube_ir.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></p><br>